Edelweiss Lessons
ПН-ПТ: 11.00 - 20:00

Elementary level English

Оцінка рівня знань - початковий рівень (Elementary level)

Онлайн тестування з англійської мови


Питання 1

Вставте пропущене слово або словосполучення:

My friend … very intelligent.

 • are
 • is
 • am
 • does
 • не знаю

Питання 2

Вставте пропущене слово або словосполучення:

... two brothers.

 • I has
 • I got is
 • I am
 • I have got
 • не знаю

Питання 3

Вставте пропущене слово або словосполучення:

… you at home?

 • Are
 • Is
 • Do
 • Does
 • не знаю

Питання 4

Вставте пропущене слово або словосполучення:

Margaret ... law at university.

 • study
 • learn
 • learns
 • studies
 • не знаю

Питання 5

Вставте пропущене слово або словосполучення:

... he work in a bank?

 • Do
 • Is
 • Are
 • Does
 • не знаю

Питання 6

Вставте пропущене слово або словосполучення:

They ... tea for breakfast

 • drink
 • drinks
 • eat
 • are
 • не знаю

Питання 7

For breakfast I have … jam and coffee.

 • a
 • an
 • some
 • any
 • не знаю

Питання 8

Вставте пропущене слово або словосполучення:

There are ... cherry-trees in my garden.

 • a
 • the
 • some
 • any
 • не знаю

Питання 9

Вставте пропущене слово або словосполучення:

Are there ... foreign students in your group?

 • any
 • the
 • some
 • no
 • не знаю

Питання 10

Вставте пропущене слово або словосполучення:

Where … he … every day?

 • does ... goes
 • does ... go
 • do ... goes
 • has ... go
 • не знаю

Питання 11

Вставте пропущене слово або словосполучення:

… you swim?

 • can
 • are
 • must
 • is
 • не знаю

Питання 12

Вставте пропущене слово або словосполучення:

What is your sister doing now? She … a newspaper.

 • read
 • reads
 • is reading
 • be reading
 • не знаю

Питання 13

Вставте пропущене слово або словосполучення:

I … a letter.

 • just
 • have just reading
 • is reading
 • have just read
 • не знаю

Питання 14

Вставте пропущене слово або словосполучення:

I am writing a letter. What … doing?

 • are you
 • does you
 • do you
 • you are
 • не знаю

Питання 15

Вставте пропущене слово або словосполучення:

Do you like … volleyball?

 • play
 • playing
 • to play
 • to playing
 • не знаю

Instagram
Instagram

Цей сайт використовує cookie для зберігання даних. Продовжуючи використовувати сайт, Ви даєте згоду на роботу з цими файлами. Політика конфіденційності.